Aikido är en Japansk kampsport, grundad av Morihei Ueshiba O´Sensei under tidigt 1920-tal. Den var ursprungligen baserad på daitotyu-(aiki)jujitsu och kamp med spjut och svärd. Detta utvecklade O'Sensei för att 1942 kalla sin nya budostil Aikido.

Aikido kallas ofta "vägen till fred och harmoni" eftersom Aikidoka (de som tränar Aikido) har lärt sig att ha kontroll över sig själva och sin omgivning för att undvika situationer som kan skapa konflikter. De är också tränade i att förenas med motståndare för att lugna ner hotfulla situationer.

Aikido har inte turneringar eller tävlingar mellan Aikidokas. Vi har istället seminarium där vi träffas för att förbättra vår teknik och vår förmåga att läsa av varandra. Aikido lär dess utövare att respektera och bry sig om sina träningspartner (ukes) och alla de kommer i kontakt med.

I Tostareds Aikikai är vårt mål att föra O´Sensei´s kärleksfulla och harmoniska budolära vidare och att introducera Aikido för fler. Vi välkomnar alla som är intresserade att komma förbi och titta på en lektion. Hoppas vi ses på mattan! 

Aikido is a Japanese Martial Art founded by Morihei Ueshiba, O'Sensei, in the early 1920's. It was originally based on the martial art of daitoryu-(aiki)jujitsu and spear and sword fighting arts. O'Sensei transformed these arts and in 1942 he began calling this new budo style Aikido.

Aikido is most often called 'the Way of Peace and Harmony' because Aikidoka (those who practice Aikido) are taught to be aware of themselves and their surroundings so as to avoid situations that would create conflict or harmonize or blend with those opposing them so as to de-escalate a situation.

Aikido does not have tournaments or contests between Aikidoka. Rather, we have seminars where we practice together to improve our skills and our ability to harmonize or blend with each other. Aikido teaches students to respect and care for their training partners (ukes) and with all those they come into contact.

Here at Tostared Aikikai, our aspiration is to pass on O'Sensei's budo of Love and Harmony by introducing others to Aikido. We would love to have you stop by and take or observe a class. We hope to see you on the mat! 

Medlemmar av World Aikido Aikikai, Inc. och Svenska Budo och Kampsportsförbundet

Kontakt

Hårshultsvägen 17
519 95 Tostared
+46 72 52 770 07 

Copyright ©2021 TAAD & MSCSMSC

follow me on facebook