Aikido barn Gradering Kravs

()*= dagar behövd efter man få sin föregående kyu grad

10-9:e Kyu (24)* Vit och Vit/Gul

Seiza, Zarei, Ritsurei, Hanmi, Fune Kogi, Tenkan, Zempo Kaiten Ukemi, Koho Kaiten Ukemi, Tie belt in 20 seconds or less, Say Dojo Commands out loud.

8:e Kyu (24)* Gul

Alla föregående tekniker, PLUS:
Shiho Undo
Shikko
Yokomen Uchi
Katate Tori 

 Happo Undo
Shomen Uchi
Munetsuki 

7:e Kyu (30)* Orange

Alla föregående tekniker, PLUS:
Shomen Uchi Ikkyo (omote & ura)
Kokyu Dosa 

Shomen Uchi Irimi Nage 

6:e Kyu (30)* Grun

Alla föregående tekniker, PLUS:
Munetsuki Kotegaeshi

Shomen Uchi Kotegaeshi
Kokyu Dosa 

5:e Kyu (40)* Blå

Alla föregående tekniker, PLUS:
Katate Tori Kokyu Nage
Katate Tori Shiho Nage (omote & ura)
Suwari Waza Shomen Uchi Ikkyo 

Katate Tori Kaiten Nage
Ryote Tori Tenchi Nage (omote & ura)
Kokyu Dosa 

4:e Kyu (40)* Lila

Alla föregående tekniker, PLUS:
Yokomen Uchi Irimi Nage
Yokomen Uchi Kotegaeshi 

 Yokomen Uchi Shiho Nage (omote & ura)
Kokyu Dosa 

3:e Kyu (60)* Brun

Alla föregående tekniker, PLUS :
Ryote Tori Shiho Nage (omote & ura)
Ryote Tori Ikkyo (omote & ura)
Ushiro Ryote Tori Kotegaeshi
Kokyu Dosa 

 Ryote Tori Kokyu Nage (omote & ura)
Ushiro Ryote Tori Irimi Nage
Suwari Waza Shomen Uchi Irimi Nage 

2:a Kyu (60)* Brun

Alla föregående tekniker, PLUS:
Ushiro Ryote Tori Shiho Nage (omote & ura)
Suwari Waza Munetsuki Kotegaeshi

 Ushiro Ryote Tori Kokyu Nage
Kokyu Dosa 

1:e Kyu (80)* Brun

Alla föregående tekniker, PLUS:
Shomen Uchi - 3 olika tekniker
Katate Tori - 3 olika tekniker
Suwari Waza Shomen Uchi - 2 tekniker

Yokomen Uchi - 3 olika tekniker
Ushiro Ryote Tori - 3 olika tekniker
Kokyu Dosa  

Medlemmar av World Aikido Aikikai, Inc. och Svenska Budo och Kampsportsförbundet

Kontakt

Hårshultsvägen 17
519 95 Tostared
+46 72 52 770 07 

Copyright ©2021 TAAD & MSCSMSC

follow me on facebook