Mark Villasenor Sensei, 4th Dan Aikikai Shidoin

Mark Villasenor växte upp I Delaware, USA. Han studerade båda Kempo och Arnis innan han började med Aikido år 1998. Han fick känna på Aikido för första gången när hans intruktör I Kempo visade några tekniker. Det som fascinerade Mark med Aikido var hur effektiv, vacker och fluiditeten av kampsporten, men mestadels personligheten och tillvägagångssättet för undervisning som Okimura Shihan hade. Mark’s mål är att fortsätta sin personliga utveckling genom att träna Aikido samt sprida till andra, både på mattan och utanför dojon, det som han har lärt sig av Okimura Shihan. Mark är också cyklist, löpare och gitarrist. Mark jobbar just nu som en Nukleärmedicin tekniker i det amerikanska staten Delaware.

Mark Villasenor was raised in Delaware, USA and having studied both Kempo and Arnis began his Aikido training in 1998 after being introduced to some of its concepts and techniques by his Kempo instructor. What drew Mark to Aikido was the effectiveness, beauty, and fluidity of the art but, most importantly, the personality and approach to teaching that he received under Okimura Shihan. Mark’s goals are to continue his personal development through Aikido training and to proliferate to people the Aikido teachings of Okimura Shihan both on the mat and outside of the dojo. In addition to Aikido, Mark is also an avid cyclist, runner, and guitarist. Mark currently works as a Nuclear Medicine Technologist in the State of Delaware.

Lördag 26:e januari 2019
10:00-13.00 Träning
13.00-14.00 Lunch
14.00-16.00 Träning
16.00-17.00 Gradering

Knytt kalas efteråt

Söndag 27:e januari 2019
10:00-13.00 Träning

Fika efteråt

Saturday 26th January 2019
10:00-13.00 Training
13.00-14.00 Lunch
14.00-16.00 Training
16.00-17.00 Testing

Potluck at the house when testing is finished!

Sunday 27th January 2019
10:00-13.00 Training

Coffee and cake at the house afterwards!

KOSTNADER: 300 kr för båda dagarna eller 200 kr för lördag och 100 kr för söndag. (Lunch och middag på lördag och fika på söndag ingår)

BETALNING: Betalning sker i förskott till bankgirokonto. Ange ditt fullständiga namn och Mark 2019 med betalningen. Bankgiro# 778-1271

Det finns bara 25 plats på mattan! 

Om ni har frågor kontakta Sam Elmore0725277007 eller info@tostaredaikikai.org

SEMINAR FEES AND REGISTRATION: 300 kr for both days or 200 kr for Saturday and 100 kr for Sunday (lunch and supper on Saturday and the coffee on Sunday are included in the seminar fee). There is only space for 25 Aikidoka on the mat so please register as soon as possible!
PAYMENT: Please send in your payment to our Bank giro #778-1271. Please use your full name and Mark 2019 when you send in your payment.

QUESTIONS?: Sam Elmore +46725277007 or info@tostaredaikikai.org

Medlemmar av World Aikido Aikikai, Inc. och Svenska Budo och Kampsportsförbundet

Kontakt

Hårshultsvägen 17
519 95 Tostared
+46 72 52 770 07 

Copyright ©2021 TAAD & MSCSMSC

follow me on facebook